Организираме шофьорски курс в Пловдив – категория В. Наши курсисти са кандидат-шофьори не само от Пловдив, но и от Карлово, Хисаря и близките до тях населени места.

Ние смятаме, че е от огромно значение, всеки водач на автомобил да е отлично подготвен преди да излезе на пътя и да притежава умения, които да го направят способен да шофира безопасно, отговорно и адекватно при всякакви условия. Ето защо за нас качеството на обучението е приоритет номер едно.

Придобиването на свидетелство за правоуправление на МПС от категория В ви дава правото да управлявате автомобил с допустима максимална маса, която не надвишава 3500 кг. и 8 места за сядане без мястото на водача; към  тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг.

Обучение

Шофьорският курс се състои от два модула на обучение – теоретичен и практически.

Теоретично обучение

Теорeтичното обучение се провежда в учебен кабинет от квалифицирани преподаватели в продължение на 40 учебни часа и включва:

  • Модул „Общо устройство на автомобила“
  • Модул „Безопасност на движението по пътищата“

Практическо обучение

Практическото обучение се провежда индивидуално в учебен автомобил и включва 31 учебни часа от модул „Упрвление на МПС“.

Графикът за практическото обучение е съобразен изцяло с Вашето свободно време.

Изпити

Всеки кандидат полага вътрешни изпити – теоретичен и практически и изпити пред ИА „Автомобилна администрация“ (ДАИ) – теоретичен и практически.

Теоретични изпити

След приключване на теоретичното обучение всеки кандидат полага вътрешен теоретичен изпит, като успешното му преминаване дава право на явяване на изпит пред ИА „Автомобилна администрация“ (ДАИ).

При теоретичните изпити кандидатите решават изпитни тестове (листовки).

Всеки изпитен въпрос има два, три или четири отговора, от които един, два или три верни. Счита се, че на въпроса е отговорено правилно, когато кандидатът е отбелязал всички верни отговори и не е отбелязал някой от грешните отговори. Относителната тежест на всеки изпитен въпрос е предварително определена, като при оценяването той носи съответно 1, 2 или 3 точки.
Всеки изпитен тест съдържа 45 въпроса, като общият брой на точките е 97, а продължителността на изпита е 40 минути.
Изпитът е успешен, когато кандидатът е отговорил на въпроси, носещи му най-малко 87 точки.

Практически изпити

След приключване на практическото обучение всеки кандидат полага вътрешен практически изпит, като успешното му преминаване дава право на явяване на изпит пред ИА „Автомобилна администрация“ (ДАИ).

Практическите изпити се състоят в управление на МПС на пътища в населено място. По време на практическите изпити трябва да бъдат проверени:

  • Уменията за техническа проверка на превозното средство във връзка с безопасността на движението и подготовката преди потегляне
  • Уменията за маневриране с превозното средство и поведението при движение по път в населено място

До практически изпит пред ИА „Автомобилна администрация“ (ДАИ) се допускат кандидати, които успешно са преминали теоретичен изпит пред ИА „Автомобилна администрация“ (ДАИ).