Шофьорски курс категория B

Как изглежда наистина доброто обучение

Автошкола Персента организираме шофьорски курс категория В в Пловдив. Наши курсисти са кандидат-шофьори не само от Пловдив, но и от Карлово, Хисаря, Баня и близките до тях населени места.

Ние смятаме, че е от огромно значение, всеки водач на автомобил да е отлично подготвен, преди да излезе на пътя и да притежава умения, които да го направят способен да шофира безопасно, отговорно и адекватно при всякакви условия. Ето защо за нас качеството на обучението в шофьорски курс категория B е приоритет номер едно.

Вашите въпроси за шофьорски курс категория B

Колко време продължава шофьорският курс? За колко време се изкарва шофьорска книжка?

Продължителността на шофьорския курс зависи до голяма степен от свободното време, с което разполагате. Теоретичното обучение е 40 учебни часа, разпределени в 7 седем работни дни, практическото обучение е 31 учебни часа, разпределени в не по-малко от 16 работни дни (може да шофирате не повече от 2 учебни часа на ден). Реалистично бихте могли да завършите шофьорския курс за около 1,5 – 2 месеца. Имайте предвид, че ние няма да Ви таксуваме допълнително за „експресен курс“. Цената на шофьорския курс е една и съща без значение колко време ще продължи той.

Колко струва шофьорският курс?

Актуална информация за цената на шофьорския курс може да намерите на страницата ЦЕНИ.

Къде се провежда практическото обучение?

Практическото обучение се провежда предимно по улиците на Пловдив – първо защото там може да шофирате във всякакви ситуации и второ защото изпитът е задължително в Пловдив. Също така задължително ще шофирате по извънградски пътища и магистрала.

Къде започва и къде приключва практическото обучение? Има ли точен адрес, на който да се явя? А ако не съм от Пловдив?

Обучението започва и приключва на удобен за Вас адрес в рамките на Пловдив, т.е. нашите инструктори могат да Ви вземат от дома Ви и след това да Ви оставят на работното място или пък могат да Ви вземат от училище и след приключване да Ви закарат до вкъщи. И това няма да Ви струва нито стотинка повече, защото така или иначе нашите курсисти се обучават по улиците на целия град.

А ако не сте от Пловдив, а например, от Карлово или Баня, инструкторът ще Ви вземе от Вашия дом заедно с други Ваши колеги, които се обучават, ще прекарате половин или цял ден в Пловдив и следобед заедно ще се върнете обратно до Вашия адрес.

Какъв автомобил може да управлявате с шофьорска книжка категория В?

Придобиването на свидетелство за правоуправление на МПС от категория В ви дава правото да управлявате автомобил с допустима максимална маса, която не надвишава 3500 кг. и 8 места за сядане без мястото на водача; към  тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг.

Обучение категория В

Шофьорският курс се състои от два модула на обучение – теоретичен и практически.

Теоретично обучение

Теорeтичното обучение се провежда в учебен кабинет от квалифицирани преподаватели в продължение на 40 учебни часа и включва:

  • Модул „Общо устройство на автомобила“
  • Модул „Безопасност на движението по пътищата“

Практическо обучение

Практическото обучение се провежда индивидуално в учебен автомобил и включва 31 учебни часа от модул „Упрвление на МПС“.

Графикът за практическото обучение е съобразен изцяло с Вашето свободно време.

Изпити

Всеки кандидат полага вътрешни изпити – теоретичен и практически и изпити пред ИА „Автомобилна администрация“ (ДАИ) – теоретичен и практически.

Теоретични изпити

След приключване на теоретичното обучение всеки кандидат полага вътрешен теоретичен изпит, като успешното му преминаване дава право на явяване на изпит пред ИА „Автомобилна администрация“ (ДАИ).

При теоретичните изпити кандидатите решават изпитни тестове (листовки).

Всеки изпитен въпрос има два, три или четири отговора, от които един, два или три верни. Счита се, че на въпроса е отговорено правилно, когато кандидатът е отбелязал всички верни отговори и не е отбелязал някой от грешните отговори. Относителната тежест на всеки изпитен въпрос е предварително определена, като при оценяването той носи съответно 1, 2 или 3 точки.
Всеки изпитен тест съдържа 45 въпроса, като общият брой на точките е 97, а продължителността на изпита е 40 минути.
Изпитът е успешен, когато кандидатът е отговорил на въпроси, носещи му най-малко 87 точки.

Практически изпити

След приключване на практическото обучение в шофьорски курс категория B всеки кандидат полага вътрешен практически изпит, като успешното му преминаване дава право на явяване на изпит пред ИА „Автомобилна администрация“ (ДАИ).

Практическите изпити се състоят в управление на МПС на пътища в населено място. По време на практическите изпити трябва да бъдат проверени:

  • Уменията за техническа проверка на превозното средство във връзка с безопасността на движението и подготовката преди потегляне
  • Уменията за маневриране с превозното средство и поведението при движение по път в населено място

До практически изпит пред ИА „Автомобилна администрация“ (ДАИ) се допускат кандидати, които успешно са преминали теоретичен изпит пред ИА „Автомобилна администрация“ (ДАИ).

Шофьорски курс категория B