Листовки за категория В - шофьорски курсове

Листовки за категория В – какво представлява теоретичният изпит и как изглеждат въпросите за шофьорска книжка

След приключване на теоретичното обучение всеки кандидат полага вътрешен теоретичен изпит, като успешното му преминаване дава право на явяване на изпит пред ИА „Автомобилна администрация“ (ДАИ).

При теоретичните изпити кандидатите решават изпитни тестове (листовки).

Всеки изпитен въпрос има два, три или четири отговора, от които един, два или три верни. Счита се, че на въпроса е отговорено правилно, когато кандидатът е отбелязал всички верни отговори и не е отбелязал някой от грешните отговори. Относителната тежест на всеки изпитен въпрос е предварително определена, като при оценяването той носи съответно 1, 2 или 3 точки.

Всеки изпитен тест съдържа 45 въпроса, като общият брой на точките е 97, а продължителността на изпита е 40 минути.
Изпитът е успешен, когато кандидатът е отговорил на въпроси, носещи му най-малко 87 точки.

Официалните изпитни тестове може да намерите на https://www.avtoizpit.com/

Листовки за категория В

Изпитни въпроси за придобиване на правоспособност за управление на МПС