ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО НА КАНДИДАТИ ЗА ВОДАЧИ НА МПС
01.05.2020

Очакваме обучението да бъде възстановено след 18 май в случай, че не бъдат наложени други ограничения от властите.

Повече информация…

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕОРЕТИЧНИ И ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТИ
30.04.2020

От 4 май 2020 год. започва поетапно възстановяване на провеждането на изпити за кандидати за водачи на МПС.

Повече информация…

ВРЕМЕННО ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
27.03.2020

Във връзка със Заповед № РД-01-154/26.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването временно преустановяваме обучението на нашите курсисти.

Повече информация…