БЧК - курс за кандидат-шофьори

След като сте преминали своето обучение и сте положили успешно изпитите пред ИА „Автомобилна администрация“ (ДАИ), Ви остава една последна стъпка преди да подадете документите си в Пътна полиция – да преминете БЧК – курс за кандидат-шофьори (курс по първа долекарска помощ за кандидат-водачи на МПС).

Курсовете по първа долекарска помощ НЕ СА ЧАСТ ОТ ШОФЬОРСКИЯ КУРС, НЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ В НАШАТА АВТОШКОЛА И НИЕ НЕ МОЖЕМ ДА ВИ ЗАПИШЕМ. 
Курсовете по първа долекарска помощ се организират от Български червен кръст и ако желаете да се запишете, трябва да се обърнете към БЧК:

ЗАПИСВАНЕ

Програмата на курса е сертифицирана със знака за качество от Европейския референтен център по първа помощ – Париж, Франция /ЕFAC/, и удостоверенията, издадени от БЧК, са валидини в ЕС за 5 годишен период.

Обучението включва теоретична подготовка и практически упражнения в рамките на 8 учебни часа. На курсистите се предоставя учебно ръководство.

БЧК - курс за кандидат-шофьори - Автошкола Персента

От обучение за оказване на първа долекарска помощ се освобождават лица, притежаващи образователно-квалификационна степен магистър по медицина и магистър по стоматология, както и лица с професионална квалификация фелдшер и медицинска сестра.

При издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство горепосочените лица, освободени от обучение за оказване на първа долекарска помощ, представят диплома за съответното завършено медицинско образование.

От курс по първа долекарска помощ се освобождават и лица, притежаващи удостоверение от ОС/СС или НС на БЧК за завършен курс за първа помощ на работното място; за планински и воден спасител; обучени по ПДП членове на НЕРБАК и ДЕРБАК; сертифицирани доброволци на трето и четвърто ниво от обучителната система на БМЧК; парамедици.

Освобождават се също студенти по медицина и стоматология със завършено симестриално обучение и след представяне на заверен от администрацията на университета документ; студенти от Полицейската академия на МВР в Симеоново, които учат един семестър Първа помощ, срещу служебна бележка от администрацията на учебното заведение за завършен курс или диплома за завършено образование; лица с образователно квалификационна степен на висше образование акушерка; лица, притежаващи удостоверение за завършен курс по ПДП, издадено от други национални дружества на ЧК/ЧП, в това число и от други институции в чужбина с печат на Глобалния референтен център на ЧК/ЧП в срок на валидност /пет години от издаването му/.

Тези лица заплащат в Областните съвети на БЧК такса в размер на 15% от обучението за издаване на удостоверение и учебно помагало.

Моля, имайте предвид, че посочените на тази страница изисквания и условия са с информативен характер и не претендират за изчерпателност. Препоръчваме Ви да се свържете с БЧК, за да се запознаете по-подробно.