След като сте преминали своето обучение и сте положили успешно изпитите пред ИА „Автомобилна администрация“ (ДАИ), Ви остава една последна стъпка преди да подадете документите си в Пътна полиция – да преминете курс по първа долекарска помощ за кандидат-водачи на МПС.

Курсовете по първа долекарска помощ НЕ СА ЧАСТ ОТ ШОФЬОРСКИЯ КУРС, НЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ В НАШАТА АВТОШКОЛА И НИЕ НЕ МОЖЕМ ДА ВИ ЗАПИШЕМ.  Курсовете по първа долекарска помощ се организират от Български червен кръст. Информация за записване може да намерите по-долу.

Програмата на курса е сертифицирана със знака за качество от Европейския референтен център по първа помощ – Париж, Франция /ЕFAC/, и удостоверенията, издадени от БЧК, са валидини в ЕС за 5 годишен период.

Обучението включва теоретична подготовка и практически упражнения в рамките на 8 учебни часа. На курсистите се предоставя учебно ръководство.

Записване в курс на БЧК
.

За да получите по-подробна информация и да се запишете, може да се свържете със секретариата на Областния съвет на БЧК в Пловдив:

Пловдив, ул. Стойчо Мушанов 48
Тел. 032 63 25 66
plovdiv@redcross.bg

От обучение за оказване на първа долекарска помощ се освобождават лица, притежаващи образователно-квалификационна степен магистър по медицина и магистър по стоматология, както и лица с професионална квалификация фелдшер и медицинска сестра.

При издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство лицата, освободени от обучение за оказване на първа долекарска помощ, представят диплома за съответното завършено медицинско образование.